Hvad er ungehuset »

 

Ungehuset består af 3 afdelinger, Frihjulet som ligger i vognporten, Nord som ligger ved damgården, og Hedemarken, som ligger i hedemarken.

 

Alle 3 steder er værestæder, hvor det er gratis at komme, du skal blot være bosat i Albertslund, og i alderen 10 til 23 år.

 

Agendaplan

Velkommen til ungehuset

 

   

                   

Agendaplan 2011-2012

 

Miljøpædagogik/miljøundervisning

Vi arbejder i dag i Ungehuset med, at sætte følgende punkter i fokus:

Økologi
Reducering af ressourceforbrug
Det at man selv kan gøre en forskel

Vi har en gruppe børn og unge i Ungehuset, hvor miljø, ikke er et tema som overhovedet giver mening.

Det der fylder, er derimod, om man kan overskue sin egen, ofte komplekse hverdag om man har nogle voksne i sin omgangskreds, som man er sikker på og tryg ved og at hverdagen ikke er alt for konfliktfyldt.

I debatten om økologi, er det det samme, der gør sig gældende. Både børn/unge og forældrene generelt, er egentlig ligeglade om hvorvidt maden er økologisk eller ej, bare det er billigt.

Vi vil arbejde med at de unge selv gør en lille indsats idet daglige for at spare på lyset og ramme skraldespanden.

Vi vil indkøbe vandkølere til to af vores tre huse, da det vil spare meget på det kolde vand.

Vandkølerne vil bidrage meget til at spare på vores ressourceforbrug.

Udviklingsmål - Miljøpædagogik

Det er værdifuldt…

At arbejde med børn/unge og miljø, for at styrke deres forståelse for at det er vigtigt at passe på miljøet på alle niveauer.

At deres indsats har en betydning både lokalt og globalt.

Derfor vil vi (Mål)...

Minde børnene/de unge om at det også betyder noget, at netop de gør noget.

Anvise dem nogle konkrete metoder, så som:

Fortsat huske dem og os selv på at købe økologisk, så vidt muligt.

Huske dem på, at skraldespanden er til for at blive brugt, både i klubben og i resten af Albertslund.

Tage pant for slushice bægerne og indkøbe disse hos en miljøcertificeret forhandler

Huske børnene/de unge på, at slukke lyset, når de forlader et rum.

Mål for 2011:

Vi vil indkøbe vandkølere til to af vores tre huse, da det vil spare meget på vandet.

Vand løber langt i rørene inden det bliver koldt

Vandkølerne vil bidrage meget til at spare på dette.

Vi vil deltage i ”Min by ren by” årligt, hvor børn og voksne rydder op sammen.

Vi vil anskaffe kasser til hver afdeling, til genbrugspapir.

Handleplan/konkret gør vi

Snakker med dem om, hvorfor det er vigtigt at de husker alle disse ting og handler på dem.

Blive ved med, som ansvarlige pædagoger, at ”følge” op på, at de rammer skraldespanden mm.

Være os selv bevidste som forbilleder

Indkøbe skraldespande i Nord til boldbanen så de ikke smider det på jorden.

Hvad skal for os være tegn på, at vi har nået målet?

Børnene/de unge viser omtanke i det daglige

Børnene/de unge bruger de indkøbte vandkølere

Børnene/de unge husker at købe økologisk. smør, selvom der kun står ”smør” på indkøbssedlen.

Børnene husker at slukke lyset efter sig.

Børnene smider brugt papir i ”papirkasserne”.

Tidsplan
Hvornår udfører vi handlingerne/initiativerne??

Daglig, året rundt. Vi har en tidsramme der strækker sig fra den 1/10 2011 til 1/10 – 2012. Løbende stopper vi op og evaluere og ser om der kommer noget godt ud af det vi laver.

Deltagere/ansvarlige
Hvem er ansvarlige for hvad?

Alle voksne i Ungehuset er principielt ansvarlige, for at være gode forbilleder og for at udføre de beslutninger der ligger - også på det miljøpædagogiske felt.

Den overordnede leder Kristian Hopp samt de tre afdelingsledere Ole Borgstrøm, Jakob Hopp, Mehmet Mercan.

Ungehusets indkøbsansvarlige bliver særligt instrueret i at købe miljørigtigt ind. Ungehusets indkøbsansvarlige er Ronnie Badeby.

Kvalifikationer/kompetencer
Evaluering

Hvordan og hvornår vil vi evaluere på, om det er lykkedes?

Evaluering af dette indsatsområde foregår løbende, da der er tale om en proces, der hele tiden er under forandring, blandt andet fordi der hele tiden kommer nye børn ind i Ungehuset.

Så processen med at evaluere og sikre at tegnene er i orden, er således hele tiden til debat.

Vi vil evaluere målene, når vi skriver miljøredegørelsen, i nov. 2012.

Indkøb og vareforbrug

Det er værdifuldt…

At købe økologiske basisprodukter i klubben, dels for at for at give en sundere kost og dels for at styrke den globale velfærd.

At købe ind gennem de miljøcertificerede forhandlere.

Derfor vil vi (Mål)

Sikre at basisprodukterne altid er økologiske som f.eks. mælk, smør og æg.

Sikre at så mange andre varer er økologiske indenfor en ikke eksisterende økonomisk ramme.

Handleplan/konkret gør vi

Husker at købe de økologiske varer.

Finder ud af hvor og hvordan vi kan udvide sortimentet.

Hvad skal for os være tegn på, at vi har nået målet?

Når vi har så mange økologiske basisvarer som muligt inden for den ikke eksisterende økonomiske ramme, der er i klubben til dette.

Tidsplan
Hvornår udfører vi handlingerne/initiativerne??

Hver dag – ved indkøb. Og ved fællesindkøb til alle tre steder.

Deltagere/ansvarlige
Hvem er ansvarlige for hvad?

Alle i personalegruppen er ansvarlige for at købe det rigtige.

Kvalifikationer/uddannelse
Har vi de fornødne kvalifikationer til at nå målet? Hvordan kan vi eventuelt få dem?

Ja, de fornødne kvalifikationer er tilstede.

Evaluering:

Vi vil evaluere om vi nåede vores mål, når vi skriver miljøredegørelsen i november 2012.

Ressourceforbrug

Det er værdifuldt…

At spare på ressourcerne som f.eks. vand, el og varme.

Derfor vil vi (Mål)...

Snakke med børnene om at spare på ressourcerne.

Selv være forgangs mænd, både på det daglige niveau, men også ved at gå i dialog om verden udenom, med det enkelte barn.

Huske børnene/de unge på, at slukke lys mm.

Handleplan/konkret gør vi

Være obs. på hvad og hvor meget vi bruger.

Henlede opmærksomhed på overforbrug eller ”forkert” forbrug.

Købe vandkølere, for at dæmme op for at de lader vandet løbe.

Huske, at skrue ned for varmen, når vi lufter ud.

Huske børnene/de unge på, at lukke vinduer og døre, når det er køligt.

Sætte dørpumper på yder døre i Nord.

Skrive huskesedler med Dymo ved radiatorerne og ved toiletdørene om at slukke for varmen og lyset.

Gøre de unge opmærksomme på hvor mange penge vi har sparet, som de kan bruges på ture.

Hvad skal for os være tegn på, at vi har nået målet?

Tidsplan
Hvornår udfører vi handlingerne/initiativerne??

Dagligt, hele tiden.

Dymosedlerne forventes sat op december 2011

Dørpumperne sættes på inden udganen af 2011

Deltagere/ansvarlige
Hvem er ansvarlige for hvad?

Alle. De voksne er ansvarlige for at formidle budskabet videre til børn/unge. Miljø bliver fast punkt på et fællesmøde i kvartalet.

Kvalifikationer/uddannelse
Har vi de fornødne kvalifikationer til at nå målet?
Hvordan kan vi eventuelt få dem?

Hvis vi ikke føler os ”klædt” ordentligt på her, må vi benytte os af fagfolk fra kommunen.

Evaluering
Hvordan og hvornår vil vi evaluere på, om det er lykkedes?

Løbende, på p - møder og på brugermøder samt kvartalsmæssige fællespersonalemøde

Vi vil ligeledes evaluere om vi nåede målene, i forbindelse med at vi skriver miljøredegørelsen i nov. 2012.

Dialog og formidling

Dette mål er et toårigt mål, idet vi har fokus på processen.

Det er værdifuldt…

at børnene er så godt orienteret som muligt om hvorfor og hvordan vi vil have nogle bestemte ting af dem

at orientere forældrene om hvad vi laver i klubben - også på det miljøpædagogiske område.

Både så de ved hvad der foregår og så de kan snakke med børnene om det.

Derfor vil vi (Mål)...

Være i dialog med børnene/de unge i alle sammenhænge

Orientere og snakke med børnene om konkrete tiltag på medlemsmøder.

Forsøge at holde forældrene orienteret. Dels gennem nyhedsbreve og dels på forældremøder

Handleplan/konkret gør vi

Skrive om det i Ungehusets nyhedsbrev, når der er noget nyt.

Snakke meget med bestyrelsen mm.

Lægge vores agendaplaner ud på hjemmesiden, sammen med miljøhåndbogen.

Hvad skal for os være tegn på, at vi har nået målet?

Når vi kan se at de handler på noget af det vi har haft debat omkring.

Tilbagemeldinger fra børn og forældre.

Når vi kan høre på dem, at de er med.

Tidsplan

Ved udgangen af året forefindes det på hjemmesiden

Vi afholder 3 forældremøder i en 2 årig periode

Deltagere/ansvarlige
Hvem er ansvarlige for hvad?

Medarbejderne, de miljøansvarlige og ledelsen.

Den it-ansvarlige bliver instrueret af lederen Kristian Hopp, om at lægge agendaplanen ud på hjemmesiden.

Kvalifikationer/uddannelse
Har vi de fornødne kvalifikationer til at nå målet?
Hvordan kan vi eventuelt få dem?

ja

Evaluering
Hvordan og hvornår vil vi evaluere på, om det er lykkedes?

Ved at temaerne bliver behandlet på medlemsmøder, forældremøder, p-møder.

Vi evaluerer målene, når vi skriver miljøredegørelsen i start nov. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledelse»

 

Ungehusets leder hedder Kristian Hopp

 tlf. 53639926

 

Afdelingsleder i Nord hedder jacob Hopp,

 tlf.  28119121/43640256

 

Afdelingsleder i Frihjulet hedder Mehmet Mercan,

 tlf. 24278330/43646538

 

 

Afdelingsleder i Hedemarken hedder

Ole Borgstrøm,

 tlf.50846060/43644700

 

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use